CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

Biserica
“Sf. Ierarh Nicolae”

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE
Toate stirile

INCEPUT

Locaţie  I  Sos. Principala nr. 58 si respectiv nr. 62, sat Mironesti, comuna Gostinari, judetul Giurgiu;

Beneficiar  I  Schitul Mironesti  –  Episcopia Giurgiului

Categorie  I  În conformitatea cu Lista Monumentelor Istorice 2010, judeţul Giurgiu, imobilul de la primul obiectiv figurează la poz. 448, Cod LMI 2010: GR – II – m – A – 15039, Biserica “Sf. Nicolae” – Sat Mironeşti, Comuna Goştinari, Judeţul Giurgiu – anul 1668; şi în curtea bisericii mai figurează Crucea de piatră nominalizată la poz. 536, Cod LMI 2010: GR – IV – m – A – 15124.

Casa Parohială, aflată în imediata vecinătate pe str. Şos. Principală la nr. 62, nu este monument istoric.

Perioadă  I  2014-2015

Stadiu  I  D.A.L.I.

Slide88

Slide89

Investitia are ca scop restaurarea şi reabilitarea în cadrul aceluiaşi proiect a ansamblului de la Mironeşti, respectiv a celor două obiective : Biserica Sf. Nicolae şi Casa Parohială, aflate pe parcele diferite. În cadrul proiectului se va propune şi o serie nouă de anexe care va completa ansamblul.

Biserica Sf. Nicolae din satul Mironeşti – fost Coiani este un reprezentant ieşit din comun pentru tipologia de arhitectuă muntenească bisericească de secol XVII.

Iniţial paraclis de curte boierească, din care astăzi se mai păstrează doar câteva ruine de ziduri la câteva sute de metri mai la nord de parcelă, biserica Sf. Nicolae apare menţionată în numeroase izvoare istorice, fiind comentată în ansamblu sau în detaliu în importante studii de istoria arhitecturii si istoria artei vechi din Ţara Românească.

Conform textului pisaniei plasate deasupra portalului vestic, actuala biserică a fost ctitorită de Ilinca, soţia postelnicului Constantin Cantacuzino şi fiii acesteia, marele stolnic Constantin Cantacuzino, marele spătar Mihail Cantacuzino, aga Matei şi cămăraşul Iordache.

Stilistic, biserica a fost încadrată de către N.Ghika-Budeşti în a doua etapă a evoluţiei stilului muntenesc din secolul XVII.

Biserica Sf. Nicolae are un plan drept, fără abside laterale şi cu clopotniţă amplasată deasupra naosului. O atenţie specială a fost acordată realizării pridvorului de pe latura de Vest. Altarul are absidă circulară la interior şi poligonală la exterior.

Funcţional, biserica este specific împărţită în pridvor deschis, pronaos, naos fără abside laterale şi altar.

 

follow and like us: