CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

1/

Cetatea Turnu – Turris

Toate stirile
 
 2014-2015 | Faza: D.A.L.I. / S.F. | Beneficiar: Municipiul Turnu Măgurele

 Sigla Turnu

Deşi ruinată, cetatea Turnu (Turris) a rămas încă un obiectiv cultural de prim rang, fiind singura din seria de fortificaţii de la nordul Dunării ridicate de Mircea cel Bătrân în timpul luptelor cu Imperiul Otoman rămasă neacoperită de oraşele moderne. Importanţa istorică a cetăţii amplasate în Lunca Dunării lângă Turnu Măgurele poate fi în sfârşit pusă în valoare şi readusă în circuitul cultural-turistic al zonei, prin eforturile autorităţilor locale. CredoDesign a venit în întâmpinarea cerinţelor Consiliului Judeţean Măgurele, elaborând în prima fază toată documentaţia necesară accesării fondurilor structurale.

Evaluarea petrografică şi cercetările arheologice întreprinse în cursul istoriei au dezvăluit un amestec deosebit de interesant de roci care s-au utilizat în diferite etape de construcţie. Mircea cel Bătrân a adus primele pietre tocmai din castrul roman de la Oescus, situat la sud de Dunăre. După pacea de la Adrianopol, cetatea medievală a fost demantelată de localnici treptat şi o parte din materiale au fost folosite la construcţii locale. Săpăturile arheologice au îndepărtat însă.

Generatorul cetăţii s-a păstrat până astăzi: turnul circular central cu ziduri groase de 3m, cu parament alcătuit din blocuri de piatră făţuite, cărămizi şi mortar consolidat cu grinzi transversale. Radial s-au dezvoltat zidurile de incintă, şanţul de apărare şi o linie de pământ de formă pentagonală, cu turnuri de colţ. Astăzi, toate elementele fortificaţiei sunt într-un stadiu avansat de degradare, situl este acoperit în cu pământ şi vegetaţie, iar accesul se realizează dificil, pe drumul de exploatare De160.

Restaurare, conservare si consolidare. Interventii conexe.

Intervenţiile propuse au urmărit amenajarea unui parcurs muzeal corespunzător, împrejmuirea sitului, conservarea şi restaurarea ruinelor cetăţii şi construcţia unei anexe, punct de informaţii şi grupuri sanitare pentru vizitatori. În colţul de Nord-Est al sitului se va amenaja o platformă specială de aterizare-decolare a unui balon cu aer cald, capabil să efectueze zboruri în zonă şi în viitor, sperăm, circuite pe Dunăre care includ toate cetăţile medievale din România şi Bulgaria.

Conservarea, restaurarea şi consolidarea ruinelor reprezintă componenta principală a proiectului, pentru acestea folosindu-se toate cercetările arheologice elaborate până acum, studii istorice, cercetări petrografice (prelevări de probe) şi studiul geotehnic. Restaurarea petrografică se va face prin îndepărtarea materialelor nocive (mortare cu ciment turnate anterior), desprăfuire, reintegrarea volumetrică cu mortare de restaurare şi curăţare chimico-mecanică, procedee conexe urmând să se stabilească în momentul începerii lucrărilor şi executării sondajelor/prelevării de noi probe.

Secundară pe sit, anexa propusă se va realiza semi-îngropat cu spaţii semideschise alăturate şi un sistem de gradene deasupra sa. Arhitectura preia din limbajul mozaicat al paramentului zidurilor medievale. Structura se va realiza în sistem mixt: beton armat şi zidărie din cărămidă și parțial o structură din lemn, pentru coridorul de legătură. În capătul drumului de acces se va amenaja o platformă auto pe care se va realiza spaţiul de parcare autoturisme şi autocar. Parte a proiectului, se va amenaja peisager situl, discret, cu mobilier şi se va ilumina prin corpuri de iluminat punctuale, de accent. Pentru ambientare s-a propus o amenajare peisageră din diferite esenţe de plante şi flori, care încadrează nişte unghiuri şi perspective care pun în evidenţă ruinele istorice.

 

Echipa: arh. ing. Aurora TÂRŞOAGĂ, arh. Marko PUDAR, arh. Veneta ZHECHEVA, arh. Radu Florea, arh. Alexandru IOAN SPATARIU

follow and like us: