CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

Studiu istoric
Castelul de apa

Toate stirile

C1

STUDIU PRIVIND VALOAREA ISTORICO – ARHITECTURALĂ ŞI URBANISTICĂ

A IMOBILULUI DIN STR. G-RAL CANDIANO POPESCU, NR. 6, SECTOR 4, BUCUREŞTI

„CASTELUL DE APA”

autor: arh. ing. AURORA TARŞOAGĂ, specialist atestat M.C.C.

coautori: drd.arh. HORIA RADU MOLDOVAN, arh. RADU MIHAIL TRAUSAN

beneficiar: Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, IULIE 2007

CUPRINS:

1. OBIECTUL STUDIULUI ŞI METODA DE ABORDARE

    1.1.  Localizarea imobilului şi identificarea corpurilor de clădire

     1.2.  Scopurile şi metoda de studiu

2. REGIMUL JURIDIC DE PROTECŢIE

3. EVOLUŢIA ISTORICĂ A ŢESUTULUI URBAN

    3.1. Prezentarea generală a evoluţiei istorice a ansamblului Parcului Carol I

    3.2. Analiza comparată a ţesutului urban pe baza planurilor istorice ale oraşului

           3.2.1. Zona în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

           3.2.2. Zona în prima jumătate a secolului al XX-lea

4.  CONCEPŢIA ARHITECTURALĂ A CONSTRUCŢIILOR. CERCETARE ISTORICĂ ŞI ARHITECTURALĂ

     4.1. Cercetarea bibliografică

     4.2. Surse ale concepţiei arhitecturale ale Castelului de apă

     4.3. Cercetarea iconografică

     4.4. Date cu privire la modul de utilizare al construcţiilor Castelului de apă

     4.5. Descrierea concepţiei arhitecturale a construcţiei

            4.5.1. Corpul A

            4.5.2. Corpul B

            4.5.3. Corpul C

5. EVALUARE GLOBALĂ

    5.1. Valoarea de vechime şi autenticitate. Criteriul vechimii

    5.2. Valoarea urbanistică, arhitecturală şi plastică

    5.3. Valoarea de unicitate / raritate

    5.4. Valoarea memorial – simbolică

    5.5. Concluzii

6. CONCLUZII. RESTRICŢII ŞI PERMISIVITĂŢI

7. BIBLIOGRAFIE                                                                                                 

    Surse bibliografice

    Surse cartografice

    Surse juridice

follow and like us: