CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • Situație existentă 2012

  • Releveu - Plan de situație

  • Releveu - Fațada Vest

  • Releveu - plan parter

  • Releveu - plan etaj

  • Releveu - plan șarpantă

1/

Casa Lenuța Ignățoiu, Pietroșița – Dâmbovița

Imobilul este situat în comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa şi se află nominalizat în LMI 2015 la poziţia 977 – Casa Lenuţa IGNĂŢOIU, cod LMI DB-II-m-B-17639, datată aproximativ la începutul secolului XX.
Casa Lenuţa IGNĂŢOIU este o construcţie reprezentativă în zonă pentru proporţiile sale, adaptarea volumetriei la terenul în pantă și aportul ei urbanistic în sit.
Casa se află pe strada Principală în cartierul Joseni din centrul vechi al localităţii, într-o zonă declarată rezervaţie istorică prin PUG-ul aprobat în anul 2005 împreună cu zona istorică „Pietroşiţa”, format din monumente istorice declarate, 25 de case, 1 şcoală, 1 atelier şi biserica de zid cu hramul „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Paraschiva”, datată 1765-1767.
Recuperând istoria casei ’’Lenuţa IGNĂŢOIU’’, s-a putut demonstra că a fost un exemplu de utilizare a unor funcţiuni succesive: locuinţă, cârciumă cu salon de dans şi chiar locaţie pentru atelierele cooperativei de ţesut covoare.
Refuncţionalizarea şi restaurarea casei in-situ, va avea în vedere intenţia Muzeului Satului de a identifica legături noi cu instituţii şi structuri sau persoane de varii preocupări – culturale, educative, protecţia mediului etc. din perspectiva formării unei reţele de dezvoltare urbană tradiţională bazată pe un schelet al culturii rurale.
S-au propus prin proiect lucrări de consolidare, restaurare, conservare a imobilului, schimbare finisaje interioare cu materiale tradiţionale, specifice casei, reamenajări interioare – amplasare grup sanitar, depozitare şi chicinetă în spaţiul dependinţă adosat şi semiîngropat al casei, refacerea integrală a instalaţiilor electrice (iluminat interior / exterior, prize, sonorizare, paratrăznet, împământare, monitorizare video), realizare ainstalaţiilor termice (suplimentare faţă de cele tradiţionale existente) şi sanitare (alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială), refacerea parţială sau totală a şarpantei, a burlanelor şi a jgheaburilor şi refacerea împrejmuiri stradale şi a celei laterale, la hotar cu vecinii.

Casa va fi destinată atât unor activităţi interactive, temporare, precum ateliere educative de profil pentru comunitatea locală sau pentru tineri conectaţi la alte centre similare din ţară, dar şi spaţii muzeale cu caracter permanent.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE