CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

1/

Hotel Dacia

Lucrari

D1

Locaţie | Piaţa Libertăţii, nr. 8, Satu Mare, Judet Satu Mare

Beneficiar | S.C. DACIA S.A.

Categorie Monument istoric, poziţia 129, cod SM-II-m-A-05221, “Hotel Dacia”, datarea consemnată fiind anul 1902

Perioadă | 2008

Stadiu | În stand-by

CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECOMPARTIMENTARE, REAMENAJARE, MANSARDARE, IN VOLUMUL EXISTENT COMPLEX DACIA

Clădire laică de mare importanţă, amplasată în Piaţa Libertăţii, pe latura de nord a pieţei, în zona centrală a frontului care închide şi delimitează această parte, Hotelul DACIA – corpul A, împreună cu Filarmonica DINU LIPATTI – corpul B şi cele două corpuri anexe C şi D, conform planurilor cadastrale actualizate, reprezintă emblema arhitecturală a oraşului Satu Mare – punct de atracţie principal, reper central al zonei, imobil care a creat şi consolidat identitatea culturală naţională ce a fost tradusă în plan palpabil prin manifestări artistice încărcate de originalitate. Construcţia imobilului, în ansamblul său a fost rezultatul unei investiţii menite pe de o parte să aducă profit bugetului local şi pe de altă parte să ilustreze implicarea atitudinii municipalităţii în raport cu oraşul. În prezent imobilul conceput din două corpuri A şi B, respectiv Hotelul DACIA şi Filarmonica DINU LIPATTI, corpuri care au funcţionat împreună mai multe decenii până după naţionalizarea sa din 1950, se află acum în proprietatea Societăţii Comerciale DACIA S.A., acţionar principal Vasile ŢÂNŢAŞ. Corpurile anexe, corpurile C şi D, sunt corpuri adăugate ulterior apărute strict din considerente funcţionale, fără valoare arhitecturală.


Cercetarile istorico arhitecturale efectuate pana in prezent au subliniat urmatoarele:

La fatada principala:

– Conservarea şi restaurarea decoraţiilor originare păstrate, în conformitate cu recomandările studiului de specialitate privind componentele artistice;

– Reconstituirea elementelor decorative dispărute sau degradate iremediabil în conformitate cu elemente similare, cu recomandările studiului de specialitate şi al imaginilor de epocă păstrate;

– Revenirea la materialele de finisaj iniţiale (sau o variantă apropiată de acestea) în urma rezultatelor studiului de parament. Aceeaşi situaţie este valabilă şi în cazul paletei cromatice.

– Refacerea tâmplăriei ferestrelor cu designul şi materialele (tâmplărie de lemn) originare. De asemenea se impune revenirea la o formulă apropiată de cea iniţială în ceea ce priveşte închiderile vitrate ale golurilor din registrul inferior (parterul) – zona de recepţie / primire. În cazul acestora din urmă este recomandată renunţarea la decoraţiile metalice (brâul de la partea superioară) adăugate în urma intervenţiilor din anul 1985.

– Excluderea tuturor firmelor, reclamelor sau înscrisurilor cu caracter publicitar sau de altă natură care apar pe faţadă. Înlocuirea acestora, în situaţia în care se dovedeşte necesar, se va face în baza unor studii separate, raportate la unitatea de ansamblu.

Pentru faţadele laterale ale imobilului sunt obligatorii măsurile care privesc:

 Reconfigurarea golurilor din dreptul nodului de circulaţie vertical care deserveşte zona de cazare a hotelului. De asemenea în acest caz este obligatorie revenirea la materialele şi formula iniţiale, sau variante apropiate de acestea şi excluderea integrală a celor introduse în urma intervenţiilor suferite în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

– Revenirea la materialele de finisaj iniţiale (sau o variantă apropiată de acestea) în urma rezultatelor studiului de parament. Aceeaşi situaţie este valabilă şi în cazul paletei cromatice.

– Reconfigurarea golurilor de ferestre în scopul refacerii coerenţei faţadei, pe baza concluziilor studiului de parament. În cazul intervenţiilor de acest gen, designul tâmplăriei va ţine cont de exemplele similare, fiind excluse variantele contrastante.

– Refacerea tâmplăriei ferestrelor cu designul şi materialele (tâmplărie de lemn) originare

– Dezafectarea construcţiilor provizorii şi a elementelor cu caracter parazitar care împiedică percepţia asupra laturii de vest a faţadei vestice (respectiv zona destinată curţii de serviciu şi cea de aprovizionare).

La nivelul tratării decorative şi al finisajelor spaţiului interior sunt obligatorii:

– Conservarea şi restaurarea decoraţiilor păstrate în conformitate cu recomandările studiului de specialitate privind componentele artistice;

– Reconstituirea elementelor decorative dispărute sau degradate iremediabil în conformitate cu analiza elementelor similare, a recomandărilor studiului de specialitate şi al imaginilor de epocă păstrate;

– Revenire la paleta cromatică iniţială în urma întreprinderii unui studiu de parament. Stabilirea totodată a coerenţei cromatice între diversele spaţii.

– Dezafectarea tuturor elementelor decorative sau a finisajelor realizate în timpul intervenţiilor din perioada celei de a doua jumătăţi a secolului al XX-lea – respectiv în anii 1967, 1976 şi 1985), sau a celor străine de aspectul original care contribuie la distorsionarea percepţiei coerente a spaţiului. Obligativitatea face referire la: elementele de feronerie, vitralii, lambriuri, pavimentele, materiale textile sau de altă natură folosite pentru pardoseli, corpuri de iluminat, elemente de tâmplărie, mobilier, zugrăveli etc.

La nivelul organizării funcţionale a spaţiului interior sunt obligatorii:

– În cazul parterului se impune dezafectarea spaţiului comercial amenajat în jumătatea de vest a zonei de primire şi refacerea elementelor sale constitutive pe baza modelelor păstrate (respectiv în jumătatea de est a aceleiaşi zone funcţionale).

– Unificarea vizuală a celor două spaţii conform intenţiilor iniţiale, certificate de imaginile de epocă păstrate.

– Reorganizarea spaţiului destinat recepţiei şi mutarea nodului de circulaţie principal. Atâta timp cât accesele în hotel şi restaurant se fac prin zona axului principal de compoziţie – intrarea separată a hotelului, plasată iniţial pe latura estică (prin gang) fiind dezafectată – plasarea laterală într-o poziţie deprivilegiată a acestui nod de circulaţie verticală nu se justifică nici din punct de vedere funcţional (suprapunerea sau intersectarea nejustificată a unor fluxuri de circulaţie), nici din punct de vedere estetic (compoziţia urmează reguli stricte, lizibile, posibilele abateri de la acestea fiind resimţite în percepţia de ansamblu). În consecinţă este recomandabilă mutarea nodului de circulaţie principal într-o poziţie centrală.

– Regândirea din punct de vedere formal şi repoziţionarea legăturii dintre parter şi mezanin (respectiv desfiinţarea scării în colimason existente în prezent în spaţiul vestibulului restaurantului).

– Restaurarea şi recondiţionarea intradosului luminatorului plasat deasupra restaurantului cu refacerea zonelor de feronerie şi a virajelor vizibile din spaţiul interior.

– În cazul mezaninului  se impune regândirea spaţiului barului plasat deasupra zonei de acces în clădire. Restrângerea acestui spaţiu este impusă de condiţia privind refacerea coerenţei spaţiale şi vizuale a zonei plasate la parter înspre Piaţa Libertăţii.

– Reamenajarea spaţiilor plasate în aripa de est a clădirii hotelului rezultate în urma dezafectării nodului de circulaţie vertical şi a spaţiilor administrative existente în prezent în această poziţie.

– Remodelarea şi reorganizarea funcţională a zonei de mezanin plasată în aripa de vest a clădirii.

În ceea ce priveşte volumetria ansamblului construit, este obligatorie păstrarea siluetei exterioare a acestuia, eventualele modificări care urmează să fie întreprinse nu vor afecta percepţia dinspre spaţiul public. În consecinţă se impune păstrarea pantelor şi formei dinspre exterior a învelitorii, precum şi a materialelor acesteia de pe tronsonul sudic – respectiv ţigla smălţuită. În cazul în care materialele originare nu se mai păstrează în unele zone, se vor propune soluţii corespunzătoare pentru restabilirea unităţii vizuale de ansamblu.

PROPUNERI DE INTERVENTII:

Corpul C1

În cazul faţadei principale :

– Regândirea manierei de închidere a arcadei din extremitatea vestică a registrului inferior. În varianta de la începutul secolului al XX-lea, atestată iconografic aceasta apare ca fiind închisă cu tâmplărie opacă de lemn, exprimând în exterior existenţa unei circulaţii cu caracter restricţionat (probabil circulaţia de serviciu), dezvoltată simetric faţă de gangul (actualul pasaj pietonal Ştefan Ruha) care era utilizat pentru accesul trăsurilor spre sala de bal.

– În cazul faţadelor care se deschid înspre curtea interioară a hotelului, dată fiind lipsa valorii arhitecturale a acestora, precum şi modul modest de tratare, este permisă remodelarea, în scopul integrării noilor soluţii adoptate. Acestea se vor realiza, in urma modificarilor compartimentarilor interioare, in special celor de la parter si mezanin. Toate ferestrele noi vor avea dimensiuni identice cu cele originale sau in proportii coerente cu cele existente (cele de la grupurile sanitare).

La nivelul organizării funcţionale a spaţiului interior sunt permise şi recomandabile în acelaşi timp următoarele aspecte:

– În cazul subsolului reorganizarea funcţională precum şi refacerea integrală a finisajelor. De asemenea este permisă extinderea spaţiului util cu respectarea condiţiilor impuse de expertiza stării fizice a structurii, precum şi a soluţiilor de consolidare ale clădirii. Nu a putut fi stabilita cu exactitate suprafata subsolului nou. Aceasta se va face si va permite un nou circuit cu accese separate ale personalului, de public.

Zona de bucatarie, depozitare, spatii pentru personal – sala de masa, vestiare pe sexe, grupuri sanitare,  se vor rezolva pe latura stanga, cu acces direct din exterior, inclusiv pe zona din spate, spre filarmonica. Pentru o buna circulatie / flux de serviciu s-a mai propus un acces suplimentar printr-o curte de lumina existenta in prezent, pentru care s-a solicitat o largire si respectiv alungire, spatiul permitand aceasta modificare.

Se va avea in vedere reorganizarea cramei, cu grupurile sanitare aferente, si bucataria/ bar necesara. Tot aici se doreste extinderea subsolului pe zona centrala a salii de festivitati de la parter- zona, care initial a fost gandita sa existe, tinand cont de fundatiile existente. Acest spatiu este propus a fi avea destinatia de sala multifunctionala si va avea aproximativ 224.12mp, cu spatiul de lobby + garderoba, cabina traducere simultana, camera catering, cu acces separat. Casa scarii si lifturile noi ce vor pleca din noua pozitie aleasa de la parter, vor ajunge si aici, in aceesi generozitate ambientala/ functionala. La subsol va ajunge doar unul din cele doua lifturi de persoane si liftul de serviciu, impreuna cu casa scarii principale.

Crama (151.49 mp, respectiv 45.31mp) va avea acces direct si din exterior, de pe fatada principala, preluand practic accesul existent in prezent. Modificarile care se vor realiza vor imbunatati imaginea existenta, iar aerisirile naturale existente ale acestui spatiu se vor curata si vor fi repuse in functiune.

– La nivelul parterului reorganizarea spaţiilor anexe ale restaurantului – respectiv bucătăria şi spaţiile anexe adiacente acesteia pentru realizarea standardelor şi cerinţelor de calitate impuse de categoria 4 stele.

Se modifica casa scarii, prin repozitionare centrala – in axul imobilului, cu acces direct din spatiul receptiei. Se vor avea in vedere si amplasarea a doua lifturi, care ca si scara vor merge de la subsol la mansarda. Zona aleasa este cea a barului in prezent.

Latura dreapta va fi reamenajata, pentru spatiile necesare grupurilor sanitare, inclusiv a celui pentru persoanele cu dezabilitati, zona de bar a receptiei, un nou acces direct din pasajul Ruha, acces care a existat initial pentru o mai buna functionare a salii de festivitati. Salonul de pe latura dreapta se va repozitiona, creindu-se inca un acces secundar din Pasajul Ruha pentru subsol, respectiv zona de fitness si noua sala multifunctionala de sub sala de de festivitati.

Pe latura stanga, se va reamenaja zona aferenta bucatariei, zona de pregatire, depozitarile si fluxurile cu accese separate, spatii anexe pentru ghenele de gunoi si rufe murdare, moncharge (2), aferente standardului de 4 stele. Scara secundara isi va pastra pozitia de la mansarda la subsol, va fi doar consolidata si refinisata corespunzator.

Zona de acces principala, va capata importanta de care are nevoie, respectiv – receptie in partea dreapta a spatiului si sala de mese – restaurant de zi pentru max 80 persoane, in suprafata de 147.79mp. Totul va fi deschis, se va reveni la imaginea de odinioara a spatiului, iar accesului principal i se va reda importanta necesara, cu realizarea unui spatiu tampon de wingfang. Amplasarea receptiei se va face central, fapt care va genera un spatiu amplu cu zona de asteptare, in imediata apropiere a unui bar de receptie. S-au avut in considerare si s-au regandit spatiile anexe receptiei, respectiv camera de valori si depozitare bagaje. Garderoba va functiona intr-un spatiu nou creat in imediata apropiere de sala de festivitati, cu acces si din casa scarii noi, principale.

Sala de festivitati se va conserva si se va restaura in spatiul existent, modificarile realizandu-se la nivelul separeurilor – decoratii si pardoseli. In suprafata de aproximativ 246.88 mp si dimensionata pentru 185 persoane, sala va avea 3 accese, unul principal si doua secundare, din gangul RUHA si gangul lateral, de serviciu.

Salonul lateral – 42.62mp, pentru 22 persoane, reamplasat pentru o suprafata echvalenta celei existente, va avea astfel un acces separat si direct din gangul RUHA, fapt care imbunatateste considerabil fluxurile si o buna folosinta a spatiilor pentru activitati organizatorice accesibile functiunilor conexe hotelului.

– La mezanin, modificarile sunt substantiale si creaza o coeziune functionala cu restul hotelului. Astfel pe latura stanga se vor amenaja spatii conexe – Sali de mese personal, vestiare pe sexe, oficiu ghene pentru rufe si gunoi , spatiu administrativ birouri/ contabilitate/ casierie. Cu acces de pe o pasarela nou creata, in zona de acces principala, ca prelungire a actualului bar, modificat ca si suprafata, cu acces direct din parter din noua receptie. Latura dreapta va avea functiune integrala de birouri, cu grup sanitar separat.

Zona aflata peste gangul inchis din stanga, cu acces direct din strada, isi va pastra identitatea si va avea functiunea de birou de turism si spatiu comercial. Zona aflata peste gangul Ruha se propune a fi inchisa, simetric cu cel existent in partea stanga, iar spatiile nou create vor avea functiune de meeting room, business corner, spatiu IT  si salon MKT.

Barul actual va capata o alta dimensiune si functiune. Peste intrarea principala acest etaj va fi desfacut partial, pastrandu-se doar o zona centrala, care va fi inchisa cu sticla pentru salonul de meeting.

Cele doua laturi care comunica vizual cu sala de festivitati vor fi reamenajate, dar pastrate ca spatiu, cu aceeasi destinatie.

– La etajele I si II interventiile sunt majore.

Etajul I:

S-au propuns noi recompartimentari, casa scarii principale va fi repozitionata, amplasarea celor doua lifturi, iar accesul se va realiza la camere pe o pasarela amenajata in curtea interioara actuala, pe o structura noua adosata structurii existente.

Aceste modificari sunt necesare obtinerii amenajarii camerei de cazare la parametrul solicitat de 4 stele – respectiv dimensiunea camerei, a baii si holului de acces in camera. Aceasta permite realizarea unor camere la standardul de apartament (in special pe zona dinspre piata).

Pe latura din spate, adosata Filarmonicii se va prevedea tot pe o structura noua doua bai pentru camerele de cazare din spate si o noua unitate – cu functiunea de oficiu si depozitare, cu grup sanitar separat pentru personal. Casa scarii si scara de serviciu vor ramane pe pozitie, cu o amenajare nou de oficiu, ghene si moncharge pentru personal. La acest etaj s-au obtinut 22 unitati de cazare.

Peste actualul luminator se va organiza un spatiu aferent unei Cafeterii  si bar, cu pardoseala translucida, sustinuta de o structura metalica nou creata incastrata in structura de rezistenta existenta consolidata a constructiei.

Etajul II:

Primeste aceeasi configuratie ca si etajul I, cu deosebirea ca acest etaj va avea 26 unitati de cazare cu potential de 27-29 unitati, fapt care se va stabili dupa operatia de decopertare si analiza structurala.

Compartimentarile noi propuse vor urmari aproximativ pe cele de la etajul I, cu diferenta ca unitatile de cazare se dezvolta si peste corpul filarmonicii.

Curtea interioara va fi inchis cu perete rezistent la foc – 1 ora. Golurile noi realizate au fost create preiau partial accesele in camere, sunt asezate uniform si ordonat, avand dimensiuni de usi cu ancadramente pe exterior care preiau decoratia fatadelor simplificata. Astfel, pasarela va fi inchisa total care atrium si la nivelul etajului II.

Podul existent va fi mansardat. Pe zona din fata, de la strada – spre Piata Libertatii, se va pastra intacta anvelopanta, in spatiul aferent podului organizandu-se doua Sali multifunctionale cu spatii aferente acestora – grupurile sanitare si spatiul de Lobby al celor doua sali.

Salile multifunctionale vor avea aproximativ 104 mp si vor fi evaluate pentru aproximativ 52 de persoane.

Amenajarea unitatilor de cazare se vor desfasura pe cele doua laturi ale hotelului, peste cele existente

De la etajul I si II. Se vor organiza 20 camere si 2 apartamente a doua camere, fiecare cu grupul sau sanitar, conform standardului de  3 si 4 stele. Mansarda va avea alipit de corpul filarmonicii suprapus peste zona de la etajele I si II oficiile cu grupurile sanitare.

Deasupra fostei curti interioare si a actualei Cafeterii se va realiza un luminator, acest spatiu inchizandu-se la partea superioara a podului, cu modificarea partiala a sarpantei, pe cele doua zone laterale ale Complexului hotelier.

 Corpul C2

Reprezentand corpul destinat Filarmonicii, nu face obiectul acestui proiect.

Se va avea in vedere restaurarea integrala a fatadelor intregului Complex DACIA, aceasta insemnand in fapt si acest corp care adaposteste in prezent Filarmonica “Dinu Lipatti”

 Corpul C3

Situat in partea de sud vest a parcelei, va fi reamenajat pentru functiuni conexe spatiului bucatariei, pe suprafata existenta in prezent, cu inchideri transparente, in general.

 Corpul C4

Aceste corpuri, reprezentand garaje in prezent- constructii fara fundatii, construit ulterior, pot fi desfiintate, in locul lor asigurandu-se amplasarea si realizarea spatiilor aferente centralei termice, a postului trafo, centrala de ventilatii, rezervor apa – incendiu, statii de pompe.

Prima fază de şantier în curând…

* * *

Echipa: şef proiect complex: arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, specialist atestat M.C.C.; arh. Andrei Alexandru DOSZA;  arh. Radu Mihail TRĂUŞAN; arh.drd. Horia Radu MOLDOVAN; arh. Stefan Adrian ODAGESCU.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

follow and like us:
error