CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

1/

Observatorul
Astronomic
“Amiral Vasile Urseanu”

Toate stirile

 2009-2015 | Faze: DTAC, PTh, DE, Asistenta Tehnica Santier | Beneficiar: Municipiul Bucuresti

Vizualizare 3d (3dstudiomax+mentalray) 3

LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, CORP PRINCIPAL SI CORP ANEXA

Amiral Vasile Urseanu

Figură emblematică a marinei române, dascăl, pasionat de navigaţie şi de astronomie, entuziast şi cu iniţiativă, Amiralul Vasile Urseanu construieşte pe bulevardul Colţei (actual Lascăr Catargiu) această casă originală – locuinţă şi observator astronomic pe care o dăruieşte apoi oraşului şi locuitorilor acestuia. În locul cel mai înalt (în marină “punctul de observaţie”) clădirea concepută în formă de navă de arhitectul Berindey are instalată o cupolă metalică rotativă care adăposteşte luneta principală. După 1933, Observatorul a fost donat oraşului, fiind folosit ca pinacotecă.

În corpul principal se află muzeul şi observatorul astronomic, iar în corpul secundar se afla garajul şi, deasupra sa, o zonă de foişor pentru grădină. Ambele obiecte au fost concepute de arhitectul Ion D. Berindey  într-o adaptare locală a eclectismului francez, încorporând în design elemente din marină care aduc aminte de profesia amiralului .

Compoziţia arhitecturală a Observatorului se raportează la imobilele de raport şi la profilul bulevardului Lascăr Catargiu, marcând şi intersecţia cu strada secundară “Amiral Urseanu”. Elementele de detaliu (scuturi înclinate, decoraţiuni marine) subliniază  silueta alegorică a unei corăbii, iar procedeele stilistice sunt folosite atent pentru a obţine corecţii optice. Materialele şi tehnicile folosite sunt cele uzuale din acea epocă: structură din zidărie de cărămidă, planşee din grinzi metalice şi beton, planşee din lemn. Observatorul a fost proiectat de arhitect în momentul apogeului său creativ, ajuns timpuriu la vârsta maturităţii profesionale (39 de ani).

  Atât valoarea memorial-simbolică, cât şi gradul de unicitate al acestei tipologii este foarte ridicată. Având în vedere amplasarea excepţională pe una dintre arterele cele mai importante ale oraşului, funcţiunea specială de muzeu şi observator astronomic şi, nu în ultimul rând, potenţialul său de a se deschide către viaţa publică a oraşului, fac din această construcţie de autor o “piesă”, atât pentru Bucureşti, cât şi pentru cultura românească.

EXPERTIZA TEHNICA – CATEVA ELEMENTE

„când mijloacele tehnice tradiţionale se dovedesc inadecvate, consolidarea unui monument poate fi asigurată făcându-se apel la toate mijloacele tehnice moderne de conservare şi de construcţie a căror eficienţă va fi fost demonstrată prin date ştiinţifice şi garantate de experienţă.”

  Aflat în Bucureşti, Observatorul Astronomic a trecut prin toate seismele puternice care au afectat oraşul. Problemele care au fost găsite în 2007 în momentul începerii proiectului de restaurare sunt o consecinţă a acestor cutremure, dar şi a unor tasări inegale ale terenului de fundare. Sunt prezente fisuri fine în arcele ferestrelor, fisuri parabolice la baza turnurilor mici care încheie faţada la partea superioară, reparaţii neadecvate cu mortar de ciment aplicat direct peste stratul de tencuială.

  Rădăcinile vegetaţiei abundente (una dintre specificaţiile reglementărilor de urbanism din acea perioadă) au distrus aproape complet trotuarul de gardă, zona inferioară a scării exterioare şi probabil au afectat în timp şi fundaţiile. Acest lucru se va descoperi când se va începe şantierul şi se vor pregăti lucrările de subzidiri.  Structura de rezistenţă a subsolului este alcătuită din zidării de cărămidă plină aşezate pe fundaţii din beton cu adâncimed de 60 cm de la cota pardoselilor (probabil simplu), zidării interioare cu grosimea de cca. 60 cm, zidării exterioare de cca. 50 cm grosime (date furnizate de releveul de arhitectură). Fiind un imobil de autor, Observatorul Astronomic “Vasile Urseanu” are o concepţie unitară şi coerentă, fiind realizat într-o singură etapă de construcţie. Similar, structura de rezistenţă este unitar gândită, pereţii de la nivelurile superioare suprapunându-se peste cei de la nivelurile inferioare.

      Construcţia realizată la începutul secolului XX a trecut cu succes printr-o serie de cutremure de mare intensitate ca cele din: noiembrie 1940 (magnitudine 7.4 Richter), martie 1977 (magnitudine 7.2 Richter), august 1986 (magnitudine 7.0 Richter), mai 1990 (magnitudine 6.7 Richter), decembrie 1991 (magnitudine 5.7 Richter) şi respectiv noiembrie 2004 (magnitudine 6 Richter).  În cazul restaurării structurale, conservarea sistemului structural originar şi/sau consolidarea adecvată a elementelor sale slabe, trebuie să constituie unul din principiile de bază ale intervenţiei (intervenţii de conservare / ameliorare).

   Introducerea unui ascensor pentru persoane, conform cu normele muzeistice în vigoare şi amenajarea unei scări balansate într-o scară apropiată, cer recompartimentarea şi deci demolarea şi desfacerea structurii existente local. Pentru a contracara dezechilibrul creat prin realizarea acestui nucleu rigid, se propune cămăşuirea pereţilor interiori (spinei casei). Consolidarea planşeelor din lemn se va face prin suprabetonare. Se vor realiza astfel o serie de şaibe rigide, care vor îmbunătăţi comportarea la acţiunile seismice.

LUCRARI LA ELEMENTELE DE ARHITECTURA

   Faţadele vor urma un tratament de biocidare (pe locurile unde există atac biologic), se vor îndepărta petele aderente (vopsea, lapte de ciment etc.). Sărurile se vor îndepărta sau stabiliza din zonele cu infiltraţii masive sau în zonele cu umiditate de capilaritate. Se vor reface zonele avariate şi reface cu mortar de restaurare zonele lipsă.

În 2013, acest obiect galben marca vizual prezenţa Observatorului Astronomic în viaţa oraşului. Deşi la nivel conceptual, potenţialul de spaţiu destinat publicului al Casei “Amiral Vasile Urseanu” nu este deloc de neglijat. Relaţia puternică dintre grădină cu trotuar şi construcţia corp anexă, poate genera o funcţie de pandant, un racord în urban al unui obiect care poate extrage trecătorul din mundan pentru ca apoi să îl iniţieze în astronomie şi cunoaşterea universului.

<

arhitectură: şef proiect complex: arh. ing. Aurora TÂRȘOAGĂ, specialist atestat, Structură: prof. dr. ing. Mircea CRIŞAN, instalaţii: ADCA Proiect – ing. Adrian GEORGESCU.

follow and like us: