CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • Casa Cesianu - înainte și după restaurare

  • Casa Cesianu - înainte și după restaurare

  • Casa Cesianu - imagini după restaurare

  • Secțiune/Vedere transversală

  • Casa Filipescu Cesianu, București

  • Casa Cesianu - vedere din Calea Victoriei, cu zona de acces

1/

Casa Filipescu-Cesianu

Amplasată în apropiere de Piața Victoriei, la intersecția dintre Calea Victoriei și strada Sevastopol, clădirea a adăpostit o serie de familii din aristocrația românească (Constantin Cesianu, Iancu și Maria Ghica Filipescu), ulterior aici găsindu-și sediul Societatea Română de Radio-Difuziune și apoi Muzeul Comunal, astăzi Muzeul Municipiului București. După 1990, în Casa Filipescu – Cesianu s-au aflat birouri si depozitul de patrimoniu al muzeului sus-menționat.
Consolidarea Casei Filipescu – Cesianu a fost realizată prin intervenții la elementele verticale, realizarea de cămăși armate la interior, rigidizarea planșeelor din lemn cu transformarea lor în șaibe rigide. Exteriorul a fost restaurat respectând imaginea autentică de epocă, iar compartimentarea interioară a urmărit același principiu de reconstituire a spațiilor cât mai aproape de concepția inițială.
Grădina Casei Filipescu – Cesianu reprezintă nu doar foyerul principal de acces în muzeu, dar și foyerul arterei culturale numărul 1 a capitalei: Calea Victoriei. Concepția de intervenție s-a pliat pe cerințele Muzeului Municipiului București coroborate cu caracteristicile istorico- arhitecturale ale imobilului: spatiu muzeal permanent si temporar, spatii de birouri și depozite vizitabile (corpul A si B), un lapidarium pe locul vechii magazii, amfiteatru în aer liber pentru spectacole, chioșcul de lemn amplasat în centrul amenajării peisagere pentru concerte și expozitii in aer liber.
Proiectul a fost realizat cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Interventie 5.1, de către Municipiul București, administrator și beneficiar final fiind Muzeul Municipiului București, care va organiza în spațiile Casei Filipescu – Cesianu o expoziție permanentă : Muzeul Vârstelor.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE