CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

1/

Bran – studiu de fundamentare istorică

Obiectivele principale ale studiului constau în definirea zonelor protejate ale monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice /2004 (la data realizării studiului) emisă prin Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr.2314/2004 şi publicată în M.O.nr.646 bis/6 iulie 2004, republicată în M. O. Nr. 670 bis/1 oct. 2010 ca Anexă la Ordinul nr. 2.361/ 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004 şi LMI – modificări şi completări/ M.O. nr. 996 bis/ 2005 pentru asigurarea continuităţii fizice, funcţionale şi spirituale a cadrului construit, stimularea interesului cultural şi economic pentru aceste valori reprezentative.
Prezentul studiu analizează evoluţia şi caracteristicile teritoriului studiat, identifică valorile de patrimoniu construit, stabileşte metodele de protecţie ale monumentelor şi modul de construire în teritoriul comunei Bran şi satelor aparţinătoare.
Studiul fundamentează Planul Urbanistic General pentru comuna Bran, jud. Braşov şi face propuneri de regulament aferent P.U.G.
Studiul a avut la bază cercetarea surselor documentare enumerate mai jos şi o judicioasă documentare pe teren.
Cercetari viitoare ale altor surse documentare pot aduce elemente noi în legătură cu elementele valoroase de patrimoniu construit prezente sau dispărute din teritoriul administrativ studiat.

URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ