CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

Biserica Sf. Nicolae din Ribița

Prezenta cercetare are ca obiect evaluarea valorii culturale a bisericii cu hramul „Sf. Nicolae”, din comuna Ribiţa, jud. Hunedoara, în vederea formulării unor concluzii privind restricțiile și permisivitățile pe care se vor fundamenta lucrările de intervenție de restaurare, restituire și conservare ale monumentului istoric.
Biserica este nominalizată în Lista monumentelor istorice a judeţului Hunedoara la poziţia 423, cod HD-II-m-A-03431, cu statutul de monument istoric grupa A (monumente istorice de valoare naţională sau universală ). În conformitate cu informaţiile cuprinse în Lista monumentelor istorice a judeţului Hunedoara, biserica cu hramul „Sf. Nicolae”, este unicul edificiu cu acest statut de protecţie juridică din satul Ribiţa,, comuna Ribiţa, datarea propusă a construcţiei fiind anul 1417.

CERCETARE ISTORICĂ ȘI ARHITECTURALĂ