CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

 • Variantă 2017

 • Variantă 2017 - planuri

 • Variantă 2017 - absidă

 • Variantă 2017, portic spre incinta mânăstirii

 • Variantă 2017 - portic

 • Variantă 2017 - interiorul peretelui circular

 • Variantă 2017 - imagine de ansamblu

 • Variantă 2017, elevație Sudică

 • Variantă 2015 - Obiect 1

 • Variantă 2015

 • Variantă 2015 - imagine de ansamblu

 • Variantă 2015 - portic

 • Variantă 2015 - locuințe lacustre

 • Variantă 2015 - lacustre, detalii de construcție

 • Variantă 2015 - lacustre

 • Variantă 2015 - lacustre

 • Corp 1 (Obiect 1) - conferințe, trapeză, cazare

 • Variantă 2014 - Ateliere Meșteșugărești

 • Variantă 2014 - Corp 1 și Corp 2 (Ateliere)

 • Variantă 2014 - Corp 2 - Atelierele Meșteșugărești

 • Variantă 2014 - Corp 3 - Arhondaric

 • Variantă 2014 - Corp 3 - Arhondaric, în perioada cu indundații

 • Variantă 2014 - Corp 3 - Arhondaric, în perioada cu indundații (nivel ridicat al apei)

 • Variantă 2014 - Ansamblu - Arhondaric, în perioada cu indundații (nivel ridicat al apei)

 • Capelă din piatră - variantă

 • Capelă din piatră - variantă (interior)

 • Capelă din piatră - variantă (interior)

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă, machetă de studiu

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă, machetă de studiu

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variante

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă finală, semiîngropată (tranșeu)

 • Monumentul Eroilor de la Cotul Donului 1942 - variantă finală, semiîngropată (tranșeu)

 • Acuarelă, ilustrare de temă (arhondaric)

 • Acuarelă, ilustrare de temă (amenajare intrare în cimitir)

 • Acuarelă, ilustrare de temă (racord între fermă și Corpul 1)

 • Acuarelă, ilustrare de temă (pontoane și ateliere meșteșugărești)

1/

Centru Socio-Cultural Radu Șerban Voievod – Mînăstirea Comana, Comana Jud. Giurgiu

Prin proiectul ″CENTRUL SOCIO-CULTURAL RADU ŞERBAN VOIEVOD – MÂNĂSTIREA COMANA″ se urmăreşte dezvoltarea Mânăstirii COMANA în scenariul transformării și adaptării vieții monahale la cerințele sociale și culturale actuale. Mânăstirea COMANA dorește să dezvolte un nod cultural puternic care să vină în sprijinul comunităţii locale prin dezvoltarea de ateliere educaţionale şi de creaţie, ateliere de meșteșuguri și tehnici tradiționale de prelucrare a materialelor.
Intervenţiile propuse urmăresc îmbunătăţirea situaţiei existente pe proprietatea aferentă Mânăstirii Comana, în imediata vecinătate a Neajlovului, prin dezvoltarea unei soluţii unitare şi integrate a unui corp nou – care să închidă compoziția vizual (incinta sudică a Mânăstirii)
Lucrările ce se vor executa, prin construcția propusă vor genera spaţii noi necesare Mânăstirii Comana – spaţii de cazare pentru pelerini, spaţii de conferinţe pentru Centrul Socio-Cultural, într-o concepţie unitară subordonată ierarhic monumentului istoric. Amenajările exterioare, prin aleile şi zonele propuse pe insulă, vor constitui o zonă de loisir atractivă pentru pelerini şi vizitatori, care prin materialele alese şi modul de dispunere spaţială se vor integra în peisajul existent, fără a dăuna cadrului natural extrem de valoros.
Corpul care va include noile funcțiuni va avea o absidă specială, deschisă către exterior, unde se va amenaja un spațiu de contemplare / reculegere pentru eroii căzuți la Cotul Donului în al doilea război mondial, 1942.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE