CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

 • Conservarea formei existente și propunerea corpului anexă

 • Propunere corp anexă, parțial îngropat

 • Vedere dinspre accesul principal

 • Vedere din porticul bisericii

 • Perspectivă aeriană

 • Corpul anexă și crucile din piatră puse în valoare

 • Incinta aferentă bisericii

 • Vedere din corpul anexă

 • Propunere - corp anexă și parcări

 • Propunere lumânărar, încastrat în zidul de piatră

 • Zid de sprijin și relația aleilor cu biserica

 • Țâșnitoare încastrată în zidul din piatră

 • Variantă remodelare biserică - ridicare cornișă și montarea învelitorii din șiță

 • Variantă conservare biserică și montarea învelitorii din ardezie

 • Variantă remodelare biserică - înlocuirea învelitorii cu șiță

 • Variantă remodelare biserică - înlocuirea învelitorii cu tablă de zinc

1/

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Stănești Lunca – Lungești, Vâlcea

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fostei Mănăstiri Stănești, datată 1536, este o biserică muntenească de zid, cu o turlă și pridvor exterior.
Biserica este încadrată de N.-Ghika-Budeşti în „tipul sârbesc din Valea Moraviei”, acel tip care a dus la apariţia bisericii mari a Mânăstirii Cozia şi a „vechiului stil” din secolul XVI cu plan în formă de treflă şi cu o turlă pe pronaos. Din punct de vedere structural biserica are pereţi portanţi din zidărie. Pridvorul și pronaosul sunt boltite, iar peste pronaos se află o turlă octogonală pe tambur.
Pe lângă lucrările de conservare și restaurare la biserică s-au propus următoarele: a) Construire Corp Anexă în care vor fi cuprinse grupuri sanitare, un mic punct info, un spațiu acoperit, b) amenajarea incintei, strămutarea unor morminte pentru realizarea sistematizării verticale, realizarea unui zid de sprijin în care va fi încastrat lumânărarul și o țâșnitoare și c) refacerea împrejmuirii.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE