CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • Studiu iluminat arhitectural

  • Studiu iluminat arhitectural

  • Studiu iluminat arhitectural

  • Studiu iluminat arhitectural

  • Studiu iluminat arhitectural

1/

Mânăstirea Ghighiu, Bărcănești , jud. Prahova

Mânăstirea Ghighiu, unul din lăcaşurile de cult cele mai cunoscute din judeţul Prahova, se află situată la mai puţin de 5 kilometri de Municipiul Ploieşti, pe locul legendarilor Codrii Vlăsiei.
Pictura bisericii mari a fost realizată în ulei de către pictorul Gheorghe Tăttărăscu, în anul 1865. Întreaga pictură a fost realizată de renumitul pictor în stilul şcolii italiene, mai puţin cea a cupolei.
În perioada cutremurului din 1940, cât şi în timpul bombardamentelor aliate asupra câmpurilor petroliere din Prahova din 1944, ansamblul mânăstirii Ghighiu a suferit importante distrugeri. La cutremurul din 4 martie 1977, biserica a suferit mari distrugeri, care au necesitat intervenţii masive, precum şi restaurarea picturii. Aceste lucrări au durat până în august 1990, când a fost resfinţită biserica.
Arhitectura bisericii de plan treflat şi a ansamblului în general prezintă vechi elemente de influenţă brâncovenească, preluate şi adaptate stilului neoclasic, având o coerenţă remarcabilă în tratarea compoziţiei incintei.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE