CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

CREDO DESIGN

Tag: Arhitectura

Situl arheologic de la Coronini, punct “CULA”, jud. Caraș-Severin

În capătul estic al satului, se situează dealul numit de localnici “Culă”. Pintenul de deal se ridică la aproximativ 40 m față de nivelul apei, prevăzut spre vest și sud cu pante abrupte, aproape inexpugnabile.
Prin poziția prielnică – încadrat pe pante abrupte, și apropierea de sursele abundente de apă, platoul vârfului de deal a fost locuit și fortificat din vremuri străvechi. Săpăturile arheologice au identificat două nivele de arsură suprapuse. Din primul nivel (cel mai jos) – aprox. 80 cm grosime, s-au extras numeroase fragmente ceramice hallstattiene și fragmente ceramice dacice – atipice pentru o încadrare cronologica mai restrânsă. Stratul fiind fără îndoială rezultatul arderii unei palisade duble. Al doilea nivel – aprox. 30 cm grosime, reprezintă arsura celei de-a doua palisade. Alte săpături, au dezvelit parțial patru bordeie dacice, care datează din două perioade diferite. Trei din ele (1,2,4) aparțin secolului al II-lea și I î.e.n., iar bordeiul nr. 2 se suprapune peste bordeiul nr. 3, care a fost datat perioada secolului I î.e.n. – secolul I e.n.