CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

Situl arheologic de la Coronini, punct “CULA”, jud. Caraș-Severin

În capătul estic al satului, se situează dealul numit de localnici “Culă”. Pintenul de deal se ridică la aproximativ 40 m față de nivelul apei, prevăzut spre vest și sud cu pante abrupte, aproape inexpugnabile.
Prin poziția prielnică – încadrat pe pante abrupte, și apropierea de sursele abundente de apă, platoul vârfului de deal a fost locuit și fortificat din vremuri străvechi. Săpăturile arheologice au identificat două nivele de arsură suprapuse. Din primul nivel (cel mai jos) – aprox. 80 cm grosime, s-au extras numeroase fragmente ceramice hallstattiene și fragmente ceramice dacice – atipice pentru o încadrare cronologica mai restrânsă. Stratul fiind fără îndoială rezultatul arderii unei palisade duble. Al doilea nivel – aprox. 30 cm grosime, reprezintă arsura celei de-a doua palisade. Alte săpături, au dezvelit parțial patru bordeie dacice, care datează din două perioade diferite. Trei din ele (1,2,4) aparțin secolului al II-lea și I î.e.n., iar bordeiul nr. 2 se suprapune peste bordeiul nr. 3, care a fost datat perioada secolului I î.e.n. – secolul I e.n.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE

Cetatea Ladislau (Donjonul de la Coronini) – este o fortificație din piatră, datată secol XV, amplasată pe platoul dealului numită de localnici “Culă”. Pintenul de deal se ridică la aproximativ 40 m față de nivelul apei. Conform săpăturilor și cercetărilor arheologice realizate în perioada anilor 1970-‘75, dar și a zidurilor ruinate ale cetății care se mai păstrează și astăzi, Cetatea Ladislau este o construcție de apărare cu plan poligonal neregulat, care a avut în dotare 5 turnuri, din care se mai păstrează bazele a doar 4 (patru) din ele, unul fiind rotund – turnul 5. Turnurile sunt conectate între ele cu un zid – grosimea medie de 2.40 m, iar incinta interioară rezultată fiind împărțită în alte spații rectangulare mai mici, orientate spre Dunăre. Construcția are o structură integrală din piatră, roci de diferite tipuri petrografice precum: calcare, marne, șisturi clorito-amfibolice și marmură. Din configurația inițială a cetății s-au identificat în teren și ruinele zidului perimetral de apărare din zona de nord a sitului, si elemente din poarta de acces – pe zona de nord-est.

Starea avansată de degradare a ruinelor Cetății Ladislau – Sit și monument istoric de categorie A de importanță națională a fost în permanență atât una dintre prioritățile principale ale direcțiilor de acțiune ale Primăriei Comunei Coronini prin prisma promovării obiectivului turistic de mare valoare culturală precum și nevoia de dezvoltare a activitălor economice din unitatea administrativ-teritorială spre domeniul turistic. Oportunitatea investiției a fost facilitată și de nevoia de restaurare a ruinelor cetății, în sensul asigurării rezistenței și stablității, precum și fundamentarea cercetării asupra identității și istoriei localităților aflate în zona Clisurii Dunării.

OBIECTELE INVESTIȚIEI
Prezentul proiect se concetrează asupra trei obiecte:
Obiectul 1 – Cetatea Ladislau – pentru care se propune consolidarea, restaurarea, conservarea și protecția ruinelor existente, conservarea zidurilor si a turnurilor existente cu asize de piatră (inclusiv și pe zidurile de apărare), realizarea unui punct de belvedere prin reamenajarea turn – ului 3 de sud -vest cu materiale ușoare și demontabile din metal care să sugereze volumetria probabilă inițială, dezvelirea incintelor și a peretilor din zona de sud până la cota subsolului inițial, realizarea unui sistem de pasarele pietonale în interiorul cetății pentru traseul vizitatorilor; realizarea unei platforme pentru organizarea unor spectacole culturale în incinta mare a cetății (zona de nord). Se va realiza un sistem de iluminat arhitectural și ambiental.

Obiectul 2 – Corp anexă – construcție nouă semiîngropată, ce va adăposti un punct informativ, grupuri sanitare pe sexe (inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi) și un corp de pază.

Obiectul 3 – Amenajări exterioare – lucrări ce presupun facilitarea circulației vizitatorilor prin amenajarea aleilor, propuneri de vegetație, amenajarea terenului și stabilirea unor sisteme de iluminat minimale.

Status: Proiect Tehnic finalizat. Execuția în curs.