CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • Perspectiva - Autodesk Maya

  • Perspectiva aeriana - Autodesk Maya

  • Perspectiva aeriana - Autodesk Maya

  • Releveu - plan de situație

  • Releveu - plan parter și plan cafas

  • Releveu - secțiuni

1/

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Lipova

Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, datată 1338 este o biserică de tip navă, monument de categorie A, cu o turlă pătrată deasupra pridvorului, decorată în stil baroc și altar de formă poligonală adosat volumului principal al navei.
Arhitectura sa este specifică bisericilor ortodoxe săsești din Transilvania. Biserica a avut de-a lungul timpului mai multe intervenții de extindere și consolidare, forma actuală datând din anul 1797 când s-a făcut extinderea vechii biserici. La sfârșitul sec. al XVIII-lea s-au adăugat exteriorului bisericii (în special turnului) elemente decorative ale stilurilor baroc și rococo. Ultima intervenție a a fost în 1928, când s-au adăugat galeriile interioare și s-a realizat bolta din B.A., iar turla a fost înălțată de la 7 la 14m.
Din punct de vedere structural biserica are închiderile verticale realizate unitar din ziduri groase de cărămidă, în timp ce planșeele au sisteme constructive diferite, după cum urmează: bolți de cărămidă deasupra intrării principale, planșee de beton armat deasupra navei și altarului.
Pentru biserică se propune consolidarea, conservarea și restaurarea bisericii, îndepărtarea cauzelor infiltrațiilor, refacerea finisajelor exterioare, restaurarea și conservarea frescei interioare, restaurarea și refacerea componentelor din piatră, metal și lemn, conservarea/restaurarea și completarea mobilierului bisericesc, refacerea învelitorii, sistematizarea verticală a terenului, amenajare incintei , refacerea instalației electrice, sanitare și termice, cu ventilare a spațiilor interioare și adaptarea lui la o centrală modernă , realizare iluminat arhitectural și sistem de sonorizare. De asemenea se propune realizarea unor construcții noi – cameră tehnică și depozit combustibil pentru centrală, grupuri sanitare, dar și unui lumânărar, realizat semiîngropat și alipit de calcanul și limita de proprietate (latura Sud a incintei).

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE