CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • Elevatie Sud - Autodesk 3DStudioMAX

  • Perspectiva - Autodesk 3DStudioMAX

  • Perspectiva aeriana - Autodesk 3DStudioMAX

  • Perspectiva - Autodesk 3DStudioMAX

  • Planului orașului Turnu Măgurele, 1930 Biserica „Sf. Haralambie” este consemnată la nr. 67, în zona centrală, în fața parcului C. Păun și Al. Moldoveanu, scara 1:4000

  • Biserica fostei mănăstiri de la Curtea de Argeş (finalizată în 1517) şi biserica Sf. Haralambie din Turnu Măgurele / detaliu de feronerie de la unul dintre accesele de pe latura nordică a bisericii

  • Releveul situaţiei actuale – planul etajului 1 – la nivelul lojelor care bordează absidele laterale ale naosului (© Credo Design)

  • Releveul situaţiei actuale – secţiune longitudinală prin biserică (© Credo Design)

1/

Catedrala Sf. Haralambie – Turnu Măgurele

Biserica este construită în totalitate din cărămidă și are o planimetrie tradițională – plan triconc, specifică ritului ortodox. Se respectă succesiunea de spații: pridvor, pronaos, naos și altar. Între pridvor și pronaos a fost adăugat un spațiu intermediar care ar putea fi asimilat unui exonartex și care echilibrează proporțiile la exterior.
Impunătoarea biserică este supranumită Catedrală de către localnici, datorită proporțiilor mari și aspectului sobru al edificiului. Catedrala se află într-un stadiu avansat de degradare.
În urma restaurării bisericii se dorește introducerea acesteia în circuitul turistic intern şi internaţional.
Intervenţiile propuse au ca obiectiv consolidarea, restaurarea şi conservarea corpului principal al bisericii, restaurarea şi conservarea frescei interioare, a vitraliilor, a componentelor artistice de metal, de piatră, de ornamente turnate, de stucomarmură şi a componentelor artistice din lemn, refacerea instalaţiilor electrice, sanitare şi realizarea unui sistem adecvat de încălzire, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural şi ambiental pentru punerea în valoare a monumentului şi refacerea sistemului de paratrăsnet. La exterior se propune sistematizarea verticală a terenului, creearea unui sistem de preluare şi îndepărtare a apelor pluviale de zidurile bisericii și înlocuirea învelitorii cu tablă de zinc.
Se propune construirea unui corp anexă pe latura de Nord a bisericii care să preia funcţiunile de cameră tehnică pentru centrala de preparare a agentului termic, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap. Acest corp secundar se va articula printr-o pergolă cu un lapidariu de un lumânărar semideschis.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE