CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

 • Casa Natală Crișan

 • Bustul lui Crișan, aflat în incinta Casei Natale

 • Situație existentă 2016

 • Releveu 3D - situație existentă 2016

 • Releveu 3D - situație existentă 2016

 • Releveu 3D - situație existentă 2016

 • Releveu 3D - situație existentă 2016

 • Propunere - amenajare peisageră și împrejmuire

 • Propunere - amenajare peisageră văzută din tindă

 • Propunere - amenajare peisageră și grup sanitar amenajat în claie de fân

 • Propunere - tencuirea bârnelor din lemn

1/

Casa Natală Crișan , Ribița Hunedoara

Casa memorială Crişan este situată în zona numită „Ţara Zarandului“, pe versantul estic al Munţilor Apuseni, de o parte şi de alta a râului Crişul Alb, zonă în care se păstrează puţin alterate portul popular, meşteşugurile şi folclorul. Crişan (Marcu Giurgiu, supranumit Crişan după locul său de origine, de pe Crişul Alb) s-a născut în anul 1732, în satul Vaca (satul Crişan de astăzi). Satul, atestat documentar din anul 1439, se afla în perioada medievală pe teritoriul cetăţii Şiria, o amplă cetate care veghea strategic drumurile comerciale dintre localităţile Lipova şi Oradea.
Casa originală a lui Crişan a dăinuit până în anul 1938. În anii 1978 – 1979, a fost reconstruită casa în care s-a născut Crişan pe baza tradiţiei orale, a descrierilor bătrânilor satului şi după o fotografie publicată de către istoricul Ioan Lupaş în anul 1934. Este vorba de un gest omagial faţă de memoria acestui fruntaş al răscoalei din 1784, dar şi de scoaterea în evidenţă a casei tradiţionale din Ţara Zarandului din prima jumătate a secolului al XVIII-lea.
Casa este formată din tindă, casa mare şi târnaţ, cu arcade şi pălimar decorat în trafor, rezemat pe un soclu din piatră. Prin intermediul unui podest, se face legătura de pe târnaţul casei pe cel al cămării înălţat pe un soclu din piatră înalt peste beci. Casa şi cămara sunt construite integral din bârne de lemn cioplite în patru feţe, îmbinate la colţuri în “coadă de rândunică”. Târnaţul este realizat din stâlpi cu arcade iar acoperişul are învelitoarea din paie.
Lipsa conservării preventive, a unei întreţineri periodice, reparaţiile nefăcute la timp, mai ales în ultimele două decenii, a permis ca apa provenită din precipitaţii sau din zăpadă să permită degradarea unor elemente din lemn atât de la şarpantă, cât şi în structura bârnelor construcţiei.
Proiectul prevede următoarele intervenţii de conservare-restaurare: realizarea de urgenţă a tratamentului insectofungicid a structurii din lemn şi a bunurilor culturale din lemn aflate în expunere; eradicarea ciupercilor identificate prin înlăturarea sursei de infestare şi umiditate; refacerea în regim de urgenţă învelitorile de paie a celor două construcţii; restaurarea şarpantei conform şarpantelor originare ale construcţiilor vernaculare din zonă, asigurarea protecţiei monumentului în caz de incendiu restaurarea învelitorii din paie cu respectarea tehnologiei tradiţionale, eliminarea pardoselii din beton de la prispa casei şi din camere şi refacerea ei tradiţională, cu pământ bătut (tasat), lut cu pleavă; refacerea soclului şi a zidăriei din blocuri de piatră cu eliminarea cimentului dintre rosturi; consolidarea şi stabilizarea versantul din spatele casei; consolidarea prin subzidire „în şah” pentru obţinerea adâncimii de îngheţ corespunzătoare urmată de realizarea lucrărilor de hidroizolare. Suplimentar se va amplasa o rigolă de drenare a apelor de suprafaţă pe latura din spate a casei – spre panta dealului. Se va executa o fundaţie corespunzătoare, drenuri perimetrale, colectarea şi evacuarea apelor pluviale. Instalaţiile electrice se vor reproiecta împreună cu sistemele antiefracţie şi de protecţie antiincendiu, realizându-se un sistem de iluminat arhitectural şi ambiental pentru punerea în valoare a monumentului. Şi la exterior se propune sistematizarea verticală a terenului şi execuţia unui sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale.
De asemenea, se propune înlocuirea împrejmuirii existente cu o împrejmuire realizată din materiale tradiţionale (nuiele şi şiţă), realizarea unei porţi de acces, amenajarea peisageră a incintei şi a grădinii, realizarea unui grup sanitar pentru vizitatori şi a unei ministaţii de epurare care va funcţiona pentru instalaţia de canalizare, amenajarea aleilor de acces din dale de piatră şi chituci de lemn, respectiv plantarea de vegetaţie specifică zonei.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE