CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • Plan Parter

  • Fațadă C. Mille

  • Fațadă Str. Brezoianu

  • Variantă Amenajare Mansardă

  • Variantă Amenajare Mansardă

  • Detaliu - zona mansardei

  • Detaliu - zona mansardei

1/

Hotel Palace – Str. Constantin Mille nr. 18

Imobilul, situat pe strada Constantin Mille nr. 18, se află nominalizat în Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti din 2004, la poziţia 1503, cod B-II-m-B-19203 (Hotel Palace).
Imobilul studiat este construit pe un teren rezultat din comasarea a 3 parcele (nr. 16 și 18 din str. Sărindar și nr. 12 din str. Brezoianu), fiind realizat în două etape: Prima, în 1922 când se construiește hotelul pe cele două parcele comasate de pe str. Sărindar, iar a doua în 1927-1928 când se face extinderea pe parcela din str. Brezoianu.
Starea fizică a imobilului este precară în prezent. În cadrul lucrărilor de execuție din 2007-2008 s-au realizat o serie de lucrări de sprijiniri provizorii, la interior și exterior, spargeri de planșee, desființări de pereți din zidărie pentru introducerea unor noi elemente structurale. De asemenea, s-au executat lucrări de desfaceri ale învelitorilor și a tâmplăriilor de fațadă, în vederea înlocuirilor sau refacerilor lor. Datorită nefinalizării lucrărilor, imobilul a rămas expus intemperiilor, iar diverse zone din clădire se află intr-o stare de echilibru precară.
Mansarda și învelitoarea au fost desfăcute integral, clădirea fiind expusă în mod direct intemperiilor, prin urmare, elementele din lemn au putrezit și s-au deformat, iar umezeala a fost constatată în masa pereților din cărămidă prin sondaje realizate la nivelul etajului 1. Imobilul este inundat la fiecare ploaie, apa staționând la subsol și punând în pericol fundațiile.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE