CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

1/

Dumbrăvița – Pensiune Agroturistică

Prin proiect se urmăreşte introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unui obiectiv nou construit într-o localitate cu potențial turistic ridicat în special datorită zonei naturale denumită și “Delta Brașovului”, denumită și “Delta dintre munți”, zonă în care sunt permise următoarele activități: pescuitul sportiv de pe malurile nordic și sudic ale lacului de acumulare, observarea și studiul păsărilor, activitățile tradiționale ale comunității (cositul, pășunatul cu bovine și cabaline etc.).
Intervenţiile propuse urmăresc realizarea trei obiecte în incinta proprietății:
-OBIECT 1 – PENSIUNE AGROTURISTICĂ, imobil cu 7(șapte) camere de cazare, realizat în stilul arhitectural specific locației, aliniat la latura de nord, orientat spre NE-E-S;
-OBIECT 2 – AMENAJARE INCINTĂ, lucrări ce propun realizarea unei curți în sudul imobilului cu plantații de vegetație medie pentru spații de recreere, accese auto și pietonale spre zona de sud și spațiu de parcare pentru autovehicule în zona de sud a sitului; terenul urmând a fis sistematizat corespunzător.
-OBIECT 3 – ÎMPREJMUIREA, lucrări ce urmăresc realizarea pe aliniamentul nordic a două porți de acces specific ardelenești, pe latura sudică o împrejmuire cu porți pentru asigurarea ieșirii din sit și împrejmuire laterală pentru delimitarea propiretății.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE