CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

Biserica “Sf. Nicolae” din Ribița, jud. Hunedoara

Biserica cu hramul “Sfântul Nicolae”, datată 1417, ctitorie a cnezilor Vladislav şi Miclăuş, este o biserică de tip navă cu tavan, în stil romanic cu elemente de detaliu gotice şi romanice.
Arhitectura sa este simplă formată din 4 volume dispuse pe axa est-vest: De la intrare avem un pridvor deschis adosat, realizat din lemn şi cu acoperiş frânt în patru ape. Actualmente învelitoarea pridvorului este realizată din solzi de tablă. Cel de-al doilea volum principal este cel al turlei de formă pătrată, care are la bază portalul de intrare, sculpat în piatră, de factură gotică. Turla are un acoperiş frânt în patru ape cu o învelitoare din solzi de tablă. Corpul navei este realizat din piatră de râu şi blocuri fasonate de piatră la colţuri. În interior pereţii sunt acoperiţi cu o frescă de stil bizantin, unică în zona Transilvaniei. Un detaliu inedit îl reprezintă fereastra acoperită de pe faţada sudică, cu ancadrament dn piatră în stil gotic. Nava are un tavan drept din lemn susţinut pe grinzi transversale încastrate în zidurile laterale. Acoperişul este simplu, în două ape, cu învelitoare din ţiglă. Ultimul volum este cel al altarului, despărţit de navă printr-o tâmplă de zid, pictată pe ambele feţe. Altarul are formă pătrată, un tavan boltit şi două nişe laterale în locul proscomidiei şi diaconiconului. Fereastra de pe faţada sudică are un ancadrament de piatră în stil romanic. Acoperişul este la fel cu cel al navei, respectiv învelitoare din ţiglă în două ape.
Din punct de vedere structural biserica are pereţi portanţi din piatră / zidărie, fiecare din cele patru voume având propria soluţie structurală în plan orizontal: grinzi de lemn pentru pridvor, turn şi navă cu adăugiri ulterioare de şaibe din B.A., iar altarul are o boltă simplă din zidărie ce sprijină pe zidurile exterioare.
Conex cu proiectul se propune amenajarea Casei Parohiale pentru a acomoda grupuri sanitare pentru vizitatori și un punct info.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE

Status: Proiect Tehnic finalizat.