CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

CREDO DESIGN

Tag: architecture

Biserica Sf. Ierarh Nicolae din Mironești, jud. Giurgiu

Starea avansată de degradare a Bisericii “Sf. Ierarh Nicolae“ – Monument Istoric de categorie A de importanță națională a fost în permanență atât una dintre prioritățile principale ale direcțiilor de acțiune ale Episcopiei Giurgiului prin prisma promovării obiectivului turistic de mare valoare culturală, cât și una dintre prioritățile Schitului Mironești de a conserva valorile cultural-artistice ale bisericii și a oferi siguranță în exploatare pentru enoriași. Apropierea de ruinele curții boierești a Conacului Radu Șerban, schitul Barbu-Bellu de la Gostinari, dar și de Mânăstirea Comana, constituie un avantaj în realizarea unui punct terminus în perspectiva creării unui circuit turistic cultural-istoric de-a lungul cursurilor inferioare ale Argeșului și Neajlovului care să lege principalele monumente istorice din județul Giurgiu.

Mânăstirea Călui, județul Olt

Mânăstirea Călui se află pe malul Oltețului, în apropiere de Craiova, nu departe de comuna Oboga, comuna renumită pentru ceramica ei populară. Așezământul monahal, înconjurat de un puternic zid de cărămidă, cărămidă adusă de pe malul Oltețului și cărată din mână în mână pe o distanță de un kilometru, a fost întemeiată între anii 1516-1521, în timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), de către banul Vlad și frații sai, Dumitru și Bălică. Primii ctitori ridicând edificiul până la nivelul temeliilor, nu l-au putut probabil termina datorită instabilității politice care a urmat domniei lui Neagoe Basarab. Mânastirea Călui, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost refăcută de către boierii Craiovești. Restaurarea și infrumusețarea ei au fost făcute de către frații Buzești în perioada 20 aprilie – 8 iunie 1588, atunci când au fost inființate și corpurile de chilii, după cum precizeaza pisania, săpată în piatră, așezată deasupra ușii de la intrarea în biserică. Ulterior monumentului i s-a adaugat un exonartex, mărginit de arcade laterale. Biserica Sfântul Nicolae, de dimensiuni mici – 15 metri lungime și 6 metri lățime – este un monument reprezentativ al arhitecturii muntenești din secolul al XVI-lea, care se impune prin proporțiile grandioase ale turlei și prin bogata decorație a fațadelor. Fațadele bisericii au un parament de cărămidă și tencuială, cu un puternic brâu median, având registrul inferior împărțit în panouri dreptunghiulare, iar cel superior cu arcaturi duble. Interiorul păstreaza un ansamblu de picturi murale realizate de meșterul zugrav Mina între anii 1593-1594, care îi infățișează pe Frații Radu, Preda și Stroe Buzescu, precum și un tablou cu domnii Mihai Viteazu și Petru Cercel.
Biserica a fost renovată în anii 1650, 1828, 1834 și amplu restaurată în 1932-1937.

Dumbrăvița – Pensiune Agroturistică

Prin proiect se urmăreşte introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unui obiectiv nou construit într-o localitate cu potențial turistic ridicat în special datorită zonei naturale denumită și “Delta Brașovului”, denumită și “Delta dintre munți”, zonă în care sunt permise următoarele activități: pescuitul sportiv de pe malurile nordic și sudic ale lacului de acumulare, observarea și studiul păsărilor, activitățile tradiționale ale comunității (cositul, pășunatul cu bovine și cabaline etc.).
Intervenţiile propuse urmăresc realizarea trei obiecte în incinta proprietății:
-OBIECT 1 – PENSIUNE AGROTURISTICĂ, imobil cu 7(șapte) camere de cazare, realizat în stilul arhitectural specific locației, aliniat la latura de nord, orientat spre NE-E-S;
-OBIECT 2 – AMENAJARE INCINTĂ, lucrări ce propun realizarea unei curți în sudul imobilului cu plantații de vegetație medie pentru spații de recreere, accese auto și pietonale spre zona de sud și spațiu de parcare pentru autovehicule în zona de sud a sitului; terenul urmând a fis sistematizat corespunzător.
-OBIECT 3 – ÎMPREJMUIREA, lucrări ce urmăresc realizarea pe aliniamentul nordic a două porți de acces specific ardelenești, pe latura sudică o împrejmuire cu porți pentru asigurarea ieșirii din sit și împrejmuire laterală pentru delimitarea propiretății.