CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

CREDO DESIGN

Tag: romania

Biserica Sf. Ierarh Nicolae din Mironești, jud. Giurgiu

Starea avansată de degradare a Bisericii “Sf. Ierarh Nicolae“ – Monument Istoric de categorie A de importanță națională a fost în permanență atât una dintre prioritățile principale ale direcțiilor de acțiune ale Episcopiei Giurgiului prin prisma promovării obiectivului turistic de mare valoare culturală, cât și una dintre prioritățile Schitului Mironești de a conserva valorile cultural-artistice ale bisericii și a oferi siguranță în exploatare pentru enoriași. Apropierea de ruinele curții boierești a Conacului Radu Șerban, schitul Barbu-Bellu de la Gostinari, dar și de Mânăstirea Comana, constituie un avantaj în realizarea unui punct terminus în perspectiva creării unui circuit turistic cultural-istoric de-a lungul cursurilor inferioare ale Argeșului și Neajlovului care să lege principalele monumente istorice din județul Giurgiu.

Dumbrăvița – Pensiune Agroturistică

Prin proiect se urmăreşte introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unui obiectiv nou construit într-o localitate cu potențial turistic ridicat în special datorită zonei naturale denumită și “Delta Brașovului”, denumită și “Delta dintre munți”, zonă în care sunt permise următoarele activități: pescuitul sportiv de pe malurile nordic și sudic ale lacului de acumulare, observarea și studiul păsărilor, activitățile tradiționale ale comunității (cositul, pășunatul cu bovine și cabaline etc.).
Intervenţiile propuse urmăresc realizarea trei obiecte în incinta proprietății:
-OBIECT 1 – PENSIUNE AGROTURISTICĂ, imobil cu 7(șapte) camere de cazare, realizat în stilul arhitectural specific locației, aliniat la latura de nord, orientat spre NE-E-S;
-OBIECT 2 – AMENAJARE INCINTĂ, lucrări ce propun realizarea unei curți în sudul imobilului cu plantații de vegetație medie pentru spații de recreere, accese auto și pietonale spre zona de sud și spațiu de parcare pentru autovehicule în zona de sud a sitului; terenul urmând a fis sistematizat corespunzător.
-OBIECT 3 – ÎMPREJMUIREA, lucrări ce urmăresc realizarea pe aliniamentul nordic a două porți de acces specific ardelenești, pe latura sudică o împrejmuire cu porți pentru asigurarea ieșirii din sit și împrejmuire laterală pentru delimitarea propiretății.

Mausoleul Ecaterina Teodoroiu – Târgu Jiu

Mausoleul Eroinei Ecaterina Teodoroiu, dedicat marii eroine din primul război mondial, este nominalizat în Lista monumentelor istorice (LMI 2015) a judeţului Gorj, la poziția 466, cod GJ-III-m-B-09469, municipiul Târgu Jiu, Piața Victoriei, datat 1933. Mausoleul este opera celebrei sculptorițe Milița Petrașcu, figură artistică semnificativă și efervescentă în epocă, contemporană cu maestrul Constantin Brâncuși și cu