CREDO DESIGN

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE | URBANISM ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ | DESIGN | CONSULTANȚĂ | CERCETARE

  • created by dji camera

1/

Cetatea Turnu – Turnu Măgurele, Teleorman

Monumentul este de importanță națională și locală, singura din seria fortificațiilor de la Nordul Dunării, ridicate de Mircea cel Bătrân, apoi ocupată de Imperiul Otoman, care nu a fost acoperită de orașele moderne după demantelarea și părăsirea lor.

ARHITECTURĂ ȘI RESTAURARE

Pentru Situl arheologic de la Turnu Măgurele, punct “Turnu” – Etapa 1 de implementare a proiectului privind restaurarea Cetății Turnu a fost finalizată cu succes.

Cetatea Turnu este monument de importanță națională și locală, singura din seria fortificațiilor de la Nordul Dunării, ridicate de Mircea cel Bătrân, apoi ocupată de Imperiul Otoman, care nu a fost acoperită de orașele moderne după demantelarea și părăsirea lor.

În ultima formă, la sfârşitul ocupaţiei otomane, cetatea Turnu era alcătuită din patru elemente principale dispuse aproximativ concentric:

  1. un puternic zid circular în centru
  2. un zid de incintă
  3. un şanţ de apărare mărginit de ziduri
  4. o a doua linie de apărare din pământ, de formă pentagonală, cu turnuri de colţ, situată în afara primei incinte

Cel mai de seamă element al fortificaţiei, de la care cetatea şi-a luat şi numele, este turnul central circular, cu diametrul de 17,40 m şi ziduri groase de 3 m. Paramentul exterior este alcătuit din blocuri de piatră făţuite, având între ele pietre sau cărămizi din emplecton de piatră şi mortar consolidat cu grinzi transversale.

În săpătura lui Gh. I. Cantacuzino adâncită până la 4 m, în vecinătatea turnului, în ambele secţiuni, de est şi vest, s-a găsit un strat gros de cărămidă şi mortar, considerat corespunzător primului nivel de construcţie a turnului. Deasupra lui se află un strat de nivelare cu pământ nisipos, peste care s-a turnat un strat de mortar ce se subţiază pe măsură ce se depărtează de turn. Concomitent sau imediat după construcţia turnului s-a amenajat şanţul de apărare, lat de 6 m, mărginit de un zid spre interior, cu o contraescarpă spre exterior.

Zidul de incintă a fost refăcut integral în secolul al XV-lea pe un traseu care parţial se suprapune pe zidul demolat, iar în alte locuri îl depăşeşte sau se retrage faţă de el. În această fază avea grosimea de 2,50 m, iar spre exterior avea turnuri semicirculare masive, cu diametrul de 3 m. Într-o etapă mai târzie acest zid va fi îngroşat prin înglobarea turnurilor.

Cetatea, până la începerea lucrărilor de restaurare, a fost în proporție de 85% acoperită de pământ și vegetație, aspect care a necesitat un efort ridicat de săpături și tratamente speciale pentru eradicarea biodermei vegetale dezvoltată pe suprafața pietrei, a rădăcinilor crescute în masa zidăriei și a arbuștilor crescuți pe întregul sit arheologic.

Cercetarea arheologică preventivă realizată pe perioada execuției, a dezvelit mai multe elemente istorice care au încurajat mici adaptări ale proiectului inițial, în scopul conservării monumentului: păstrarea cotei istorice de pardoseală a inelului central si secundar, păstrarea zidului care ocrotește fântâna, restaurarea scărilor regăsite pe pintenul de sud-vest; restaurarea inelului 3 (contraescarpa), care a fost dezvelit până la noua cota terenului amenajat, amprenta șanțului de apărare a fost și ea păstrată pe latura de est – motiv pentru care aleile pietonale au fost mutate pe zona de vest.

Toate operațiile de restaurare și conservare au utilizat proceduri specifice de restaurare. Toate aleile și pardoselile au fost realizate pe strat de balast – fără betoane turnate în sit istoric. Toate moloanele / rocile dezvelite și neutilizate în cadrul rezidirilor, au fost curățate și reașezate în funcție de valoare și interes, în proximitatea monumentului sau în aliniament cu împrejmuirea terenului.

Etapa 1 a presupus lucrări de consolidare și restaurare a cetății, de amenajare a terenului și de realizare a unei împrejmuiri perimetrale. Etapa 2 – aflată în faza de început a execuției, va presupune realizarea unui corp anexă (semiîngropat), amenajarea punctului de acces și instalarea unui balon cu aer cald.

____

Beneficiar: Municipiul Turnu Măgurele

Valoarea proiectului (FEDR): 4.960.791,94 euro

___

Proiectant General: CREDO DESIGN S.R.L.

Arheologia: VANDERLAY ARHEO S.R.L.

Antreprenor General: INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L.

Restaurare piatră: rest. Călin BÎRZU, artist Valentin ȘOACHETE